Logo.png

תמיכות שנה 2014
הדרכה ודפים להורדה
 
תם מועד הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2014 ולכן לא ניתן להירשם .

לרשותכם חוברת הדרכה לצפיה לחץ כאן    ניתנת לכם אפשרות להדפיס באופן מרוכז את הטפסים המיועדים למילוי ולסריקה למערכת .
      
             
       
              ג.  קובץ להדפסה 
 
              ד. קובץ להדפסה ללא קבצים מיוחדים    
           
              ה. טופס ריכוז בקשה  - מיועד לסיוע בריכוז הניירת - בדיקה עצמית.       
 
 
תחומים עליהם יש צורך במילוי בטפסים מיוחדים
1. מצויינות בספורט
2. תרבות פנאי
3. פיתוח בתי כנסת ישיבות ובניית מוסד להשכלה גבוהה (למעט תחום שיפוצים והצטיידות)
4. עידוד יזמות  (לקריטריונים 10.2 ו 10.3 בלבד)
5. יהדות ומורשת בחטיבה הצעירה
6. מוסדות חינוך שלא חל עליהן חוק נהרי
7. כולל - טפסים מיוחדים לצירוף בלבד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099