Logo.png

תמיכות שנה 2014
קריטריונים ותבחינים לתמיכות

לרשותכם אפשרות לצפות בקריטריונים למתן תמיכה   
  
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה לשנת 2014 - לצפייה לחץ כאן
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת  2015 - לצפייה לחץ כאן  
 
נוהל משרד הפנים למתן תמיכות - לצפייה לחץ כאן 
 
פרוטוקולים ועדות תמיכות
לרשותם ריכוז רשימת ועדות תמיכות אשר נידונו במועצת העיר ומפורסמים באתר העירייה
לינק לאתר עיריית אשדוד - פרוטוקולים - http://www.ashdod.muni.il/Pages/protocol.aspx
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099